Camişerif Mah., 5232 Sk., Buğdaycı İşhanı, Kat: 2, No : 11, Mersin, Türkiye
0324 238 04 38
info@meypal.com.tr

Kullanıma Hazır Ürünler…

Meypal


Meypal,
Marulda pazar lideri olan Meypal, convenience pazarının merkezinde ve processing endüstrisi ile yakın temas halinde bulunmaktadır. İş sahamızda faaliyet gösteren her kesim ile yakın dayanışma içerisinde olmakta, onların problemlerini kendi problemimiz olarak görerek çözüm stratejileri geliştirmekte ve yeni ürünler yaratmaktayız. Öte yandan, özel ıslah programlarımızı geliştirmekteki başlıca amacımız, uzun raf ömrü, mükemmel renk ve lezzete ulaşmaktır.

Belirli Özellikleri
Bu endüstri için, çekici renk ve mükem-mel lezzet tek başına yetmemektedir. Birçok belirli talep arasında, paketleme esnasında düşük zayiat, iyi bir sunum ve raf ömrü fazlasıyla önem arz etmektedir. Üreticilerin, yüksek verim ve daha az işgücü ihtiyacı yönündeki beklentileri de aynı şekilde karşılık bulmaktadır. Meypal’ın çeşit sebze yelpazesi, işleme sanayisinde faaliyet gösteren firmalar ve yanı sıra üreticilerin en yüksek düzeyde kârlılık elde etmesine olanak sağlamaktadır.

Birlikte Çalışma
Doğru çeşit seçimi, birlikte çalışmayı gerek-tirmektedir. Başarılı bir son tüketim ürününe sahip olmak için, çeşide ilişkin temel özelliklerin önemli olması ka-dar, gübreleme ve sulama koşulları da temel bir rol oynamaktadır. Ayrıca ürünün, yıkanılabilirlik, işlenebilirlik ve depolanabilirlik özellikleri de olmazsa olmazlar arasında yerini almaktadır. İşte tam bu noktada, iş ortaklarımız ile gerçekleştirdiğimiz bilgi alışverişimiz ön plandadır; bu bir çeşitten kanaatimizce en iyi sonucu almanın da yegâne yoludur. Tüm dünya pazarlarından gelebilecek istekleri öngörebilme noktasında, uluslararası bir bağlantı olan convenience gıda uzmanları ile irtibatımızı sürdürmekteyiz. Hazır gıda uzmanları ile birlikte çalışmaktayız.

Başarılı Sonuçlar
Convenience gıda türünde, tek bir bıçak darbesi ile pek çok yaprağa ayrılabilen başarılı bir ürün ve bir marul tipi olarak Salanova®’yı gösterebiliriz. Bir diğer ürün ise, geliştirilmiş raf ömrü ile Kantolop Ka-vun türündeki Caribbean’dır. İnce, pürüzsüz yüzeyi ve küçük çekirdekleri bu ürünü işleme endüstrisi için de çok cazip hale ge-tirmektedir. Genel eğilim, marulun mekanik olarak hasat edilmesidir. Günümüzde fab-rikada yapılan kesme işlemi artık demode olmuştur. Tatlı ve çıtır çeşitlerimiz bu amaç için ideal gözükmektedir.


Bu endüstri için, çekici renk ve mükem-mel lezzet tek başına yetmemektedir. Birçok belirli talep arasında, paketleme esnasında düşük zayiat, iyi bir sunum ve raf ömrü fazlasıyla önem arz etmektedir. Üreticilerin, yüksek verim ve daha az işgücü ihtiyacı yönündeki beklentileri de aynı şekilde karşılık bulmaktadır. Meypal’ın çeşit sebze yelpazesi, işleme sanayisinde faaliyet gösteren firmalar ve yanı sıra üreticilerin en yüksek düzeyde kârlılık elde etmesine olanak sağlamaktadır.

Birlikte Çalışma
Doğru çeşit seçimi, birlikte çalışmayı gerek-tirmektedir. Başarılı bir son tüketim ürününe sahip olmak için, çeşide ilişkin temel özelliklerin önemli olması ka-dar, gübreleme ve sulama koşulları da temel bir rol oynamaktadır. Ayrıca ürünün, yıkanılabilirlik, işlenebilirlik ve depolanabilirlik özellikleri de olmazsa olmazlar arasında yerini almaktadır. İşte tam bu noktada, iş ortaklarımız ile gerçekleştirdiğimiz bilgi alışverişimiz ön plandadır; bu bir çeşitten kanaatimizce en iyi sonucu almanın da yegâne yoludur. Tüm dünya pazarlarından gelebilecek istekleri öngörebilme noktasında, uluslararası bir bağlantı olan convenience gıda uzmanları ile irtibatımızı sürdürmekteyiz. Hazır gıda uzmanları ile birlikte çalışmaktayız.

Başarılı Sonuçlar
Convenience gıda türünde, tek bir bıçak darbesi ile pek çok yaprağa ayrılabilen başarılı bir ürün ve bir marul tipi olarak Salanova®’yı gösterebiliriz. Bir diğer ürün ise, geliştirilmiş raf ömrü ile Kantolop Ka-vun türündeki Caribbean’dır. İnce, pürüzsüz yüzeyi ve küçük çekirdekleri bu ürünü işleme endüstrisi için de çok cazip hale ge-tirmektedir. Genel eğilim, marulun mekanik olarak hasat edilmesidir. Günümüzde fab-rikada yapılan kesme işlemi artık demode olmuştur. Tatlı ve çıtır çeşitlerimiz bu amaç için ideal gözükmektedir.