Camişerif Mah., 5232 Sk., Buğdaycı İşhanı, Kat: 2, No : 11, Mersin, Türkiye
0324 238 04 38
info@meypal.com.tr

Karpuz

Meypal

KarpuzKarpuzlar sulu, tatlı meyve eti ve çok yüksek likopen içermesi ile göze çarpmaktadır. Meypalbu ürüne yönelik ıslah faaliyetlerini hızlandırırken, ilk ilginç çeşitlerini iş ortakları ile buluşturmaktadır.

Uluslararası Tür
Meypal, Sugar baby ve Crimson tipi karpuz çeşitleri ile kişisel ebatta karpuz yetiştirme faaliyetlerine odaklanmıştır.

Karpuz, kabakgiller familyasından tek yıllık bir bitki türü. Karpuz sözcüğü Farsçadan Türkçeye geçmiştir. Kaşgarlı Mahmut’un 1071 yılında yazdığı Dîvânü Lugati’t-Türk ve Ali Şîr Nevaînin yazdığı Muhakemetü’l-Lugateyn de Karpuz sözcüğünün Türkçesi Büken olarak geçmektedir.

Karpuz

Çeşitleri

CRIMSON SWEET
SUGAR BABY